ที่อยู่ติดต่อและที่ตั้งหน่วย

หน่วยพัฒาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

บ.เหล่าเจริญราษ ม.12 ต.ทุุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

โทร 053-953051