ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblended) เพื่อใช้ในงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Rubber Polymer Soil Cement ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย วงเงิน 11,667,600 บาท