ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจำนวน ๑๖๘,๐๘๔ ลิตร โดยวิธีการคัดเลือก งานปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบ Para Soil Cement ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย